O FIRME

Sme tu pre vás
už od roku 1998.

CEMOS, s.r.o. bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným skupinou spoločníkov v roku 1998. V tom čase zamestnávala 10 zamestnancov.
V súčasnosti firma zamestnáva okolo 35 zamestnancov a pokrýva svojimi prácami oblasť projektovania dopravných stavieb na celom území Slovenskej republiky.

Súčasťou firmy sú projektanti pre špecializáciu projektovania ciest a mostov.

Naša činnosť zahrňuje nasledovné.

Group 8Created with Sketch.

Konzultačná činnosť

pre dopravné stavby a konštrukcie

Group 12Created with Sketch.

Projektovanie ciest

diaľnic a mestských komunikácií

Group 18Created with Sketch.

Projektovanie mostov

a oporných konštrukcií

Group 21Created with Sketch.

Dopravný urbanizmus

a dopravné inžinierstvo

Group 11Created with Sketch.

Projektovanie

inžinierskych sietí

Group 22Created with Sketch.

Inžiniersku činnosť

v stavebníctve

členstvo v organizáciach

Sme členmi
organizácií SCS
a SNK fib.

CEMOS, s.r.o. je kolektívnym členom organizácií, ktorých činnosť úzko súvisí s hlavným predmetom činnosti, ktorým je projektovanie pozemných 

CEMOS, s.r.o. je kolektívnym členom organizácií, ktorých činnosť úzko súvisí s hlavným predmetom činnosti, ktorým je projektovanie pozemných komunikácií. Členstvo v jednotlivých organizáciám napomáha rozširovaniu odborných poznatkov zamestnancov, ktoré môžu získať prístupom k informáciám poskytovaným jednotlivými organizáciami. Okrem toho sa zamestnanci firmy aktívne zúčastňujú organizovaných odborných podujatí a konferencií.

Naši zamestnanci sú členmi technických komisií vytvorených pri Slovenskom ústave technickej normalizácie, kde aktívne prispievajú k procesu spracovávania a zabezpečovania Slovenských technických noriem.

Publikácie

Publikačná činnosť
v organizáciach.

Je zameraná na informovanie o významných projektoch, ktoré zhotovili jej pracovníci formou odborných článkov v odborných časopisoch a na aktívnu účasť na odborných konferenciách. Je to forma informovania odbornej verejnosti o výsledkoch práce na jednotlivých projektoch ale aj možnosť prezentovania odborných názorov v problematike ciest a mostov. Súčasťou publikačnej činnosti je aj spoluúčasť a sponzorstvo pri organizovaní odborných konferencií a iných odborných podujatí, ktoré s problematikou ciest a mostov úzko súvisia.

Naše publikácie

Group 7Created with Sketch.

Konferencia „Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách 2011“ - príspevok v zborníku na tému „Aktuálne problémy záchytných bezpečnostných zariadení na cestách a mostoch z pohľadu ich návrhu a realizácie“. (1,8 MB)

Zaujima vás?

Krátke postrehy
a odborné reakcie.

Pri svojej práci sa stretávame s nesmiernym množstvom zaujímavých technických situácií, ktoré mnohokrát zostávajú bez povšimnutia. Chceme Vám priblížiť niektoré z nich formou krátkych postrehov a odborných reakcií, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať aj rozdielne názory.

Cieľom tejto činnosti je posunúť, podľa nášho názoru, technický problém do roviny informovania, prípadne odbornej diskusie.

Group 7Created with Sketch.

Konferencia „Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách 2011“ - diskusný príspevok na tému ukončenia oceľových zvodidiel. (1 MB)

Group 7Created with Sketch.

Konferencia „Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách 2011“ - Prezentáci (49,8 MB)

Group 7Created with Sketch.

Konferencia „Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách 2013“ - diskusný príspevok na tému „Zvodidlá“ (1,3 MB)

Zabezpečujeme
nasledovné certifikáty.